Kiinteistökatselmukset

Ennen louhintojen aloittamista kaikille tulevan metroradan ja huoltotunneleiden n. 150 metrin läheisyydessä oleville rakennuksille tehdään alkukatselmus. Louhintaurakan loputtua kohteissa tehdään loppukatselmus. Tuolloin todetaan mahdollisesti aiheutuneet vauriot.

Katselmoijayritys ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai isännöitsijään tarkemman katselmusajankohdan sopimiseksi.

Katselmuksen tavoitteena on kartoittaa kiinteistöjen rakenne ja kunto sekä dokumentoida kohteet

Rakennuksissa olevien asuntojen ja toimistojen mahdolliset herkät laitteet suojataan. Tavallisimpia kotitalouksista löytyviä herkkiä laitteita ovat kovalevylliset pöytätietokoneet, sen sijaan kannettavia tietokoneita, videotykkejä tai tallentavia digiboxeja ei tarvitse erikseen suojata.

Matinkylä-Kivenlahti-osuudella tehtävät työtunneliurakoihin liittyvät katselmukset tekee Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, yhteyshenkilö projektipäällikkö DI Tommi Salomaa, puh. 0207 437 406. Asema- ja ratatunnelilouhintoihin liittyvät katselmukset tekee Finnrock Oy, yhteyshenkilö projektipäällikkö Eero Hurmalainen, puh. 010 832 1306.

Kysytyimmät kysymykset/vastaukset katselmuksiin liittyen

Pitääkö asunnon omistajan olla kotona katselmuksen aikana?

Ei tarvitse. Taloyhtiön edustaja valvoo katselmuksen suorittamista.

Voinko kieltää asuntoni katselmoinnin?

Halutessasi voit kieltää katselmuksen tekemisen ilmoittamalla siitä joko etukäteen katselmuksen tekijälle tai isännöitsijälle.

Entä jos unohdan ajankohdan ja lukitsen vahingossa oveni takalukkoon. Voinko silloin sopia uudesta katselmointiajankohdasta?

Voit ottaa yhteyttä katselmoijaan ja yrittää sopia heidän kanssaan uudesta ajankohdasta. Tämä ei kuitenkaan ole toivottavaa.

Kuinka paljon etukäteen katselmuksen tekemisestä ilmoitetaan?

Katselmoija tiedottaa kirjeellä katselmuksen tarkasta ajankohdasta ja menettelytavoista noin 1-2 viikkoa ennen katselmuksen alkamista.

Voinko jättää lemmikkini huoneistoon katselmuksen ajaksi?

Lemmikin omistajien on suositeltavaa olla huoneistossa katselmuksen aikana. Se ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä, mikäli lemmikin voi lukita yhteen huoneeseen katselmuksen ajaksi. Katselmuksen tekijöitä täytyy kuitenkin aina etukäteen informoida huoneistossa olevasta lemmikistä esimerkiksi jättämällä oveen lappu, jossa kertoo lemmikistä ja missä se oleskelee.

Mistä tiedän, että katselmuksen tekijät ovat luotettavia?

Katselmuksesta ilmoitetaan aina etukäteen kirjeellä, joka jaetaan jokaiselle asukkaalle noin 1-2 viikkoa ennen katselmusajankohtaa. Lisäksi Länsimetron palkkaamat katselmuksen tekijät näyttävät aina henkilökorttinsa, jossa on Länsimetron tunnus. Myös taloyhtiön edustaja, isännöitsijä tai huoltomies, on aina katselmuksen tekijän mukana.

Mitä teen, jos minua ei ole informoitu katselmuksesta ja katselmoija pyrkii sisälle?

Jos et ole saanut katselmuksesta ennakkoilmoitusta ja jos katselmoimaan pyrkivällä henkilöllä ei ole henkilökorttia, ei tekijöitä pidä päästää sisälle asuntoon. Epäilyttävistä henkilöistä pitää aina ilmoittaa Länsimetroon ja mielellään myös poliisille.

Missä järjestyksessä kiinteistöt katselmoidaan?

Ensimmäiseksi katselmoidaan kiinteistöt, jotka sijaitsevat työtunnelien läheisyydessä, keskimäärin noin 150 metrin etäisyydellä. Vasta tämän jälkeen katselmoidaan ratatunnelin läheisyyteen sijoittuvat kiinteistöt.

Voidaanko louhinta aloittaa, vaikka kaikkia katselmointeja ei olisi tehty?

Kaikki katselmukset louhinnan vaikutusalueella eli vähintään noin 150 metrin etäisyydellä olevat kiinteistöt täytyy olla katselmoitu ennen kuin louhinta voidaan aloittaa. Kun louhinta etenee, katselmusten täytyy vastaavasti edetä vähintään samantahtisesti louhintojen edellä.

Mihin ajankohtaan katselmukset yleensä ajoitetaan?

Paras ajankohta katselmukselle on juuri ennen louhintojen alkamista. Näin saadaan luotettavin ja ajantasainen kuva kiinteistön kunnosta ennen louhintoja. Yleensä katselmus tehdään noin pari kuukautta etukäteen. Tästä syystä louhinta voi olla jo alkanut ja osa kiinteistöistä katselmoimatta urakan loppupäässä.