Instagram shot by metrorakentuu

Mitä tapahtuu Kaitaalla? 🛠Aseman itäpäässä ovat käynnissä seinien betonirakennetyöt, holvin teko, ratalinjojen täyttötyöt ja putkitus, maalaus, harkkomuuraukset, holvitartuntojen poraus ja timanttiporaukset. Aseman länsipäässä käynnissä ovat seinien muotti- ja raudoitustyöt, seinien teko sekä savunpoistohyllyn holvin teko. 🛠Laiturihallissa on käynnissä anturoiden laudoitus ja raudoitus sekä holvin muotitusta ja raudoitusta. 🛠Iivisniemenkallion kuilulla tehdään pulttien porausta, paineviemärin töitä, louhintapalkin injektointia ja maanpaineseinän vedeneristystöitä. 🛠Lisäksi käynnissä ovat Kaitaan sprinkler-altaan betonirakennetyöt, maanpäällisten anturoiden teko sekä täyttötyöt. 🛠Tulevia työvaiheita ovat puhdasvaluseinien sähköputkitukset, huoltotunnelin pumppaamoiden asennus ja putkitusten teko laiturialueelle. #länsimetro #kaitaa #ilmakuvaus #drone #metrorakentuu 📸🚁Iiro Mikola, Optivision Oy

Länsimetro-projekti (@metrorakentuu) julkaisi Instagramissa