Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 24.10.

Länsimetron hallitus kokoontui 24.10.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous on 21.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 13.9.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 13.9. Kokouksessa keskityttiin HKL:n ja Länsimetro Oy:n väliseen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden yhteistyösopimukseen koskien Länsimetron omistaman infran huoltoa ja ylläpitoa.  Kokouksessa käsiteltiin huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 27.9.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 23.8.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 23.8.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen rakentamisen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus ja rakennusurakoiden hankintojen etenemisen tilanne. Hanke etenee kokonaisuutena tavoiteaikataulun ja kustannustavoitteiden mukaisesti.

Hallitus päätti erillishankinnoista.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 6.8.2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin hankkeen viestintää syksyllä 2018. Viestinnän painopiste on rakentamisen etenemisestä viestiminen erityisesti rakentamisen vaikutusalueella asuville ja toimiville kun louhinnasta ollaan siirtymässä rakennusurakoihin.  Hankkeen viestinnässä tullaan myös huomioimaan entistä tarkemmin eri sidosryhmät.

Seuraava kokous 13.9.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 28.6.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 28.6. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen rakentamisen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron kakkosvaiheen rakentamisen osavuosikatsaus 1/2018.  Ensimmäisen puolen vuoden osalta merkittävin tapahtuma oli hankesuunnitelman tarkennus Espoon valtuustossa maaliskuussa 2018.  Hankkeen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa ja tavoitteena on, että kakkosvaihe luovutetaan operaattorin käyttöön 2023. Hankkeessa ollaan siirtymässä louhinnasta rakentamiseen. Ensimmäiset rakennusurakat ovat alkaneet, hankinnat etenevät aikataulussa, tilannekuvakonsepti on otettu käyttöön, rakennusurakoiden kohdeorganisaatiot on koottu, kaikki maanalaiset rakennusluvat on saatu ja projektinhallintamenetelmiä ja sisäistä tiedonkulkua on kehitetty edelleen.

Hallitus päätti urakkahankinnoista.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 4.6.2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 23.8.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 23.5.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 23.5.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 5/2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-projektin koulutusohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa, että kakkosvaiheen asiantuntijoiden erityisasiantuntemus on projektissa mukana olevien käytössä koko rakentamisen ajan. Osaamista myös kehitetään pitkän hankkeen aikana.  Koulutus on systemaattista, jatkuvaa ja sitä myös kehitetään hankkeen edetessä. Kouluttajina toimivat pääasiassa omat asiantuntijat, jotka jakavat tietoa omasta erityisalueestaan länsimetron rakentamisessa.  Koulutus koskee ensisijaisesti projektin Piispanportin henkilöstöä eli big room-henkilöstöä.

Seuraava kokous 28.6.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 26.4.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 26.4.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 23.5.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 29.3.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 29.3.

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen 2017.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus ja tilannekuvan rakentamisen malli. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus käsitteli ratalinjan rakennusurakan kilpailutuksen. EU-hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa 15.12.2017. Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. Hallitus päätti urakan toteuttajasta. Valitusta urakoitsijasta tiedotetaan urakkasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 26.4.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 20.3.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 20.3. Hallitukselle esiteltiin Espoon kaupunginvaltuustossa 19.3. esitelty ja hyväksytty tarkennettu hankesuunnitelma.

Seuraava kokous 29.3.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 28.2.2018

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen vuoden 2018 auditointiohjelma. Auditoinnin kohteena on hankkeeseen osallistuvat organisaatiot. Auditointi tuottaa tietoa, jonka perusteella voidaan parantaa LM2-hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden toimintaa ja lopulta hankkeen lopputuloksen laatua.

Seuraava kokous on 20.3.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 22.1.2018

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä taloudellisen loppuselvityksen tilannetta. Taloudellisten loppuselvitysten tekeminen on käynnissä. Ykkösvaiheella rakennetaan vielä Tapiolan eteläinen sisäänkäynti ja Matinkylän läntinen sisäänkäynti. Molempien sisäänkäyntien rakentaminen nivoutuu muiden käynnissä olevien rakennushankkeiden aikataulun mukaan. Tapiolassa sisäänkäynti sijoittuu rakenteilla olevan Ainoa 3 yhteyteen ja Matinkylässä nk. Tynnyripuiston alueelle rakentuvan hotellin yhteyteen.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti kannustinjärjestelmä.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen riskienhallinnan tilannekatsaus.      

Seuraava kokous on 28.2.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392