Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 22.8.2019

Hallitus kokoontui 22.8.2019. Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen tilannekatsaus ja HKL:n kunnossapidon tilannekatsaus.  HKL raportoi Länsimetro Oy:lle länsimetron osuuden radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä yhteistyösopimuksen mukaisella tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus.  Hallitukselle esiteltiin myös Espoonlahden aseman rakentamisen eteneminen. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuudelle tuleva aseman identiteettiä ja vetovoimaisuutta tukeva taide. Viidelle asemalle tulee taidetta eri muodoissa kiinteäksi osaksi aseman arkkitehtuuria.

Seuraava kokous on 19.9.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 13.6.2019

Hallitus kokoontui 13.6.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen tilannekatsaus: organisaatio, tehtävät, elinkaaritalous, riskienhallinta sekä huolto- ja ylläpitotilanne. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n vastuulla olevien ykkösvaiheen rakentamisprojektien tilannekatsaus; Tapiolan eteläinen sisäänkäynti (valmistunut), Matinkylän läntinen sisäänkäynti, Matinkylän huoltotunneli ja väestönsuoja, Matinkylän bussiterminaalin lasiseinä (valmistunut) ja Urheilupuiston aseman uusi sisäänkäynti.

Hallitus päätti 50 miljoonan euron lainaerän kilpailuttamisesta yhdessä tai useammassa lainassa Matinkylä-Kivenlahti-projektin rahoittamiseksi.

Seuraava kokous on 22.8.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 16.5.2019

Hallitus kokoontui 16.5.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen projektiorganisaation laadunhallinnan periaatteet ja organisaatio. Laadunhallinnan tavoitteena on täyttää rakennettaville metroasemille, -radalle, järjestelmille ja varikolle asetetut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja odotukset.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallituksen kokoonpano on päätetty yhtiökokouksessa 6.5.2019.

Hallituksen jäsenet ovat:
Olli Isotalo, Espoon teknisen toimen johtaja, hallituksen puheenjohtaja
Kari Pudas, aluerakentamispäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia, hallituksen varapuheenjohtaja
Jyrki Kasvi, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (vihr)
Kimmo Oila, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (kok)
Hannele Kerola, Espoo, (SDP)
Ari Konttas, rahoitusjohtaja, konsernihallinto, Espoon kaupunki

Hallituksen sihteeri:
Timo Kuismin, lakiasiainjohtaja, Espoon kaupunki

Seuraava kokous on 13.6.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 21.3.2019

Hallitus kokoontui 21.3.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n 2018 tilinpäätös. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Länsimetro Oy:n tilinpäätös julkaistaan osana Espoon kaupungin tilinpäätöstä kaupungin aikataulun mukaisesti. Hallitus päätti, että 2019 yhtiökokous pidetään 6.5.2019.

Seuraava kokous on 17.4.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 14.2.2019

Hallitus kokoontui 14.2.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksen. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.
Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin omistamisen organisaation tulostavoitteet 2019. Omistava organisaatio koostuu niistä Länsimetro Oy:n työntekijöistä, joiden tehtäviin kuuluu Länsimetron asemien, radan ja ratainfran omaisuudesta huolehtiminen koko elinkaaren ajan.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron mediakatsaus liittyen omistamisen ja rakentamisen tehtäviin. Seuraava kokous on 15.3.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro hallitus päätöskooste 20.12.2018

Hallitukselle esitettiin Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja vuosikatsaus. Rakentaminen on saavuttanut vuodelle 2018 annetut tavoitteet.  Tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin, rakennusurakkahankinnat valmistuivat (6 kpl, arvo n. 318 M€), sivu-urakkahankintoja tehtiin 17 kpl, arvo n. 73 M€, toteutussuunnitelmat valmistuivat, noin 13 200 kpl, pääosa rakennusluvista saatiin, louhintatyöt valmistuivat ja rakennustyöt käynnistyivät kaikissa kohteissa. Louhintaurakat alittivat kustannusarvion noin 14 miljoonalla eurolla. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin merkittävimmät rakentamisen riskit. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron omistamisen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden hallinnon ja ylläpidon tilannekatsaus ja vuosikatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitus vahvisti yhtiön talousarvion 2019.

Seuraava kokous on 24.1.2019.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Länsimetro oy hallitus päätöskooste 21.11.2018

Hallitus kokoontui 21.11. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksiä. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Toimitusjohtaja esitteli ja hallitus hyväksyi Länsimetron corporate governance-mallin päivitykset, joka sisältää mm. hallituksen työjärjestyksen, ohjeet uuden jäsenen perehdyttämisestä, eettiset ohjeet ja hallituksen vuosikellon.

Seuraava kokous on 20.12.

 

 

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 24.10.

Länsimetron hallitus kokoontui 24.10.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous on 21.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 13.9.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 13.9. Kokouksessa keskityttiin HKL:n ja Länsimetro Oy:n väliseen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden yhteistyösopimukseen koskien Länsimetron omistaman infran huoltoa ja ylläpitoa.  Kokouksessa käsiteltiin huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 27.9.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 23.8.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 23.8.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen rakentamisen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus ja rakennusurakoiden hankintojen etenemisen tilanne. Hanke etenee kokonaisuutena tavoiteaikataulun ja kustannustavoitteiden mukaisesti.

Hallitus päätti erillishankinnoista.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 6.8.2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin hankkeen viestintää syksyllä 2018. Viestinnän painopiste on rakentamisen etenemisestä viestiminen erityisesti rakentamisen vaikutusalueella asuville ja toimiville kun louhinnasta ollaan siirtymässä rakennusurakoihin.  Hankkeen viestinnässä tullaan myös huomioimaan entistä tarkemmin eri sidosryhmät.

Seuraava kokous 13.9.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392