Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 14.2.2019

Hallitus kokoontui 14.2.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksen. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.
Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin omistamisen organisaation tulostavoitteet 2019. Omistava organisaatio koostuu niistä Länsimetro Oy:n työntekijöistä, joiden tehtäviin kuuluu Länsimetron asemien, radan ja ratainfran omaisuudesta huolehtiminen koko elinkaaren ajan.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron mediakatsaus liittyen omistamisen ja rakentamisen tehtäviin. Seuraava kokous on 15.3.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro hallitus päätöskooste 20.12.2018

Hallitukselle esitettiin Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja vuosikatsaus. Rakentaminen on saavuttanut vuodelle 2018 annetut tavoitteet.  Tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin, rakennusurakkahankinnat valmistuivat (6 kpl, arvo n. 318 M€), sivu-urakkahankintoja tehtiin 17 kpl, arvo n. 73 M€, toteutussuunnitelmat valmistuivat, noin 13 200 kpl, pääosa rakennusluvista saatiin, louhintatyöt valmistuivat ja rakennustyöt käynnistyivät kaikissa kohteissa. Louhintaurakat alittivat kustannusarvion noin 14 miljoonalla eurolla. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin merkittävimmät rakentamisen riskit. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron omistamisen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden hallinnon ja ylläpidon tilannekatsaus ja vuosikatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitus vahvisti yhtiön talousarvion 2019.

Seuraava kokous on 24.1.2019.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Länsimetro oy hallitus päätöskooste 21.11.2018

Hallitus kokoontui 21.11. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksiä. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Toimitusjohtaja esitteli ja hallitus hyväksyi Länsimetron corporate governance-mallin päivitykset, joka sisältää mm. hallituksen työjärjestyksen, ohjeet uuden jäsenen perehdyttämisestä, eettiset ohjeet ja hallituksen vuosikellon.

Seuraava kokous on 20.12.

 

 

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 24.10.

Länsimetron hallitus kokoontui 24.10.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous on 21.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 13.9.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 13.9. Kokouksessa keskityttiin HKL:n ja Länsimetro Oy:n väliseen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden yhteistyösopimukseen koskien Länsimetron omistaman infran huoltoa ja ylläpitoa.  Kokouksessa käsiteltiin huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 27.9.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 23.8.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 23.8.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen rakentamisen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus ja rakennusurakoiden hankintojen etenemisen tilanne. Hanke etenee kokonaisuutena tavoiteaikataulun ja kustannustavoitteiden mukaisesti.

Hallitus päätti erillishankinnoista.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 6.8.2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin hankkeen viestintää syksyllä 2018. Viestinnän painopiste on rakentamisen etenemisestä viestiminen erityisesti rakentamisen vaikutusalueella asuville ja toimiville kun louhinnasta ollaan siirtymässä rakennusurakoihin.  Hankkeen viestinnässä tullaan myös huomioimaan entistä tarkemmin eri sidosryhmät.

Seuraava kokous 13.9.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 28.6.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 28.6. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen rakentamisen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron kakkosvaiheen rakentamisen osavuosikatsaus 1/2018.  Ensimmäisen puolen vuoden osalta merkittävin tapahtuma oli hankesuunnitelman tarkennus Espoon valtuustossa maaliskuussa 2018.  Hankkeen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa ja tavoitteena on, että kakkosvaihe luovutetaan operaattorin käyttöön 2023. Hankkeessa ollaan siirtymässä louhinnasta rakentamiseen. Ensimmäiset rakennusurakat ovat alkaneet, hankinnat etenevät aikataulussa, tilannekuvakonsepti on otettu käyttöön, rakennusurakoiden kohdeorganisaatiot on koottu, kaikki maanalaiset rakennusluvat on saatu ja projektinhallintamenetelmiä ja sisäistä tiedonkulkua on kehitetty edelleen.

Hallitus päätti urakkahankinnoista.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 4.6.2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 23.8.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 23.5.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 23.5.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 5/2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-projektin koulutusohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa, että kakkosvaiheen asiantuntijoiden erityisasiantuntemus on projektissa mukana olevien käytössä koko rakentamisen ajan. Osaamista myös kehitetään pitkän hankkeen aikana.  Koulutus on systemaattista, jatkuvaa ja sitä myös kehitetään hankkeen edetessä. Kouluttajina toimivat pääasiassa omat asiantuntijat, jotka jakavat tietoa omasta erityisalueestaan länsimetron rakentamisessa.  Koulutus koskee ensisijaisesti projektin Piispanportin henkilöstöä eli big room-henkilöstöä.

Seuraava kokous 28.6.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 26.4.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 26.4.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 23.5.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 29.3.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 29.3.

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen 2017.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus ja tilannekuvan rakentamisen malli. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus käsitteli ratalinjan rakennusurakan kilpailutuksen. EU-hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa 15.12.2017. Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. Hallitus päätti urakan toteuttajasta. Valitusta urakoitsijasta tiedotetaan urakkasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 26.4.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392