Soukanväylän työmaa-aluetta maisemoidaan 15.3.–31.5.2021

Soukan metroaseman Soukanväylän työmaa-alueen maisemointityöt alkavat 15. maaliskuuta ja työt jatkuvat toukokuun loppuun saakka. Työmaa-alue ennallistetaan ja maisemoidaan ympäristösuunnitelman mukaisesti. Soukanväylälle rakennetaan kävely- ja pyörätie valaistuksineen. Osana maisemointia työmaata ympäröivä työmaa-aita poistetaan ja tilalle asennetaan verkkoaita.

Länsimetron Soukanväylän työmaa-alueella on Soukanväylän huoltotunneli ja poistumistiekuilu. Rakentamisen aikana metron rakentajat kulkevat näiden kautta työmaalle. Metron valmistuttua Soukanväylän huoltotunneli jää satunnaiseen huoltokäyttöön Soukan metroasemalle. Poistumistiekuilu liittyy metron turvallisuuteen. Sen kautta matkustajat pääsevät poistumaan hätätilanteissa metrotunnelista. Poistumistiekuiluja on Matinkylä–Kivenlahti-osuudella yhdeksän.

Ilmakuva Soukanväylän metrotyömaasta.

Lisätietoja

Soukan urakoitsijan, työyhteenliittymä YIT–ARE:n 24/7-puhelin: 040 628 8161
Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13): 050 377 3700

Yläkartanontiellä kaivutöitä viikoilla 9–10 – vain yksi ajokaista käytössä

Soukan metroaseman Yläkartanontien tekniikkakuilulla tehdään viemärikorjausta maaliskuun 2021 alussa, viikoilla 9–10. Korjaukseen liittyy kaivutöitä, joiden vuoksi Yläkartanontien kuilun kohdalla on poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä. Kaivutöiden aikana käytössä on vain yksi ajokaista. Yläkartanontien tekniikkakuilun osoite on Yläkartanontie 30.

Yläkartanontien tekniikkakuilu on Soukan metroaseman toimintoihin liittyvä savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilurakennus on korkea, koska sen rakentamisessa on otettu huomioon mahdollinen lisärakentaminen alueella. Tällöin kuilurakennuksen on noustava korkeammalle kuin muu rakentaminen mm. savunpoiston vuoksi. Kuilurakenteet tullaan maisemoimaan ympäristöön rakentamisen loppuvaiheessa.

Ilmakuvassa Soukasta näkyy Länsimetron Soukan metroasemaan kuuluva Yläkartanontien tekniikkakuilu.

Lisätietoja

Soukan urakoitsijan, työyhteenliittymä YIT–ARE:n 24/7-puhelin: 040 628 8161
Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13): 050 377 3700

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 18.2.2021

Projektijohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ja kustannusseurannan tilannekatsauksen tilannehuoneen seurantanäkymän kautta. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman riskiarvioidun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Toimitusjohtaja esitteli metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisen yleissuunnitelman, joka valmistui joulukuussa 2020. Yleissuunnitelmassa esitellään keinoja, joilla matkustajakapasiteettia on mahdollista lisätä. Yleissuunnitelman ovat laatineet HKL, HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki. Yleissuunnitelmassa linjataan, miten metron kapasiteettia voidaan kehittää eri skenaarioissa ja luotettavuutta parantaa. Keskeinen metron matkustajakapasiteettia parantava keino on vuorovälin tihentäminen.

Lisätietoja Helsingin kaupungin verkkosivuilla: Metron matkustajamäärät kasvavat – kuljetuskapasiteettia parannetaan | Helsingin kaupunki

Yleissuunnitelma: metron_kapasiteetin_yleissuunnitelma.pdf (hel.fi)

Toimitusjohtaja esitteli Länsimetron ja HKL:n välisen yhteistyösopimuksen uusimisen tilannetta. Länsimetron ja HKL:n välinen 27.11.2019 päivitetty yhteistyösopimus on voimassa siihen asti, kun Matinkylä-Kivenlahti osuus otetaan käyttöön. Sopimuksen jatkoneuvottelut on aloitettu, sopimusryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tavoitteena on, että sopimus on valmis vuoden 2021 aikana. Sopimuksen mukaisesti HKL raportoi Länsimetro Oy:lle Ruoholahti-Matinkylä-osuuden radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä.

Toimitusjohtaja esitteli koronatilanteen työmailla. Uusien koronatartuntojen ilmaantuminen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden työmailla on rauhoittunut ja kaikki työmaat ovat tällä hetkellä auki.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kustannusseurannan ja Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen aikataulun. Kaupunkien konsernijaostoissa tilinpäätös olisi tarkoitus käsitellä huhtikuussa ja yhtiökokous voisi tällöin olla toukokuussa Rakentaminen etenee hankesuunnitelman kustannusarvion mukaisesti.

Toimitusjohtaja esitteli hankkeen tavoitteiden toteuman 2020.

Seuraava hallituksen kokous on 25.3.2021.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kurkkaa metrotyömaalle: Ratatunnelin peseminen on käynnissä

Yksi päällysrakenneurakan työvaiheista on ratatunnelin peseminen. Rakentamisessa aiheutuu aina pölyä, joka lopuksi siivotaan pois. Erityisesti pöly korostuu maanalaisessa rakentamisessa, jossa toimitaan kallioon louhituissa tiloissa. Tunneliin kertyy pölyä rakentamisen eri vaiheissa. Louhinnan aikana, tunnelin rakennekerrosten rakentamisen aikana (salaojakerros, kiilaus) betonitöiden aikana sekä lopulta ratatöiden aikana. Merkittävä osa pölystä tulee raidesepelistä, joka on karkeaa kalliomursketta. Sepeli on A-luokan vesiseulottua sepeliä, eli käytännössä se on jo kertaalleen pesty ennen kuin se tuodaan ratalinjalle, mutta sepelin käsittelyssä syntyy pölyä, koska sepelirakeet hioutuvat toisiansa vasten. Pölyä aiheutuu silloin kun sepeli levitetään tunneliin. Lisäksi pölyä aiheutuu silloin kun pölkkyjen ja kiskojen asentamisen jälkeen rata tuetaan eli säädetään oikeaan asemaan tukemiskoneella. Tukemiskoneessa olevat tarttujat nostavat rataa tarttumalla kiskoon ja koneen hakut asettavat sepeliä nousevien pölkkyjen alle. Päällysrakenneurakan loppuvaiheisiin kuuluu ratatunnelin peseminen pölystä, sillä metroliikenteen myötä pöly leviäisi tunnelissa ja aiheuttaisi haittaa niin teknisille järjestelmille kuin ihmisille.

Päällysrakenneurakan loppuvaiheisiin kuuluu ratatunnelin peseminen pölystä, jota on kertynyt rakentamisen aikana. Tunnelin pesu tehdään kiskopyörillä liikkuvalla kaivinkoneella, jossa on kauhan tilalla letku suuttimineen. Kaikki radan osat pestään huolellisesti. Varsinkin radan päällysrakennesepelin peseminen on tarkkuutta vaativaa työtä. Tunnelin pesu on käynnissä tällä hetkellä Matinkylän ja Finnoon välisellä osuudella.

Myös käytössä olevalla metro-osuudella tunnelia pestään säännöllisesti pölyn poistamiseksi. Pölyä syntyy metroliikenteen hioessa raidesepeliä. Lisäksi raidesepeliä lisätään ja rataa tuetaan aina tarpeen vaatiessa, mikä aiheuttaa myös pölyä.

Päällysrakenneurakka alkoi kesällä 2020. Urakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Tammikuun 2021 lopussa pölkkyjen asennus on käynnissä Espoonlahden ja Kivenlahden välillä ja niitä on asennettu yhteensä 15 060 raidemetriä. Kiskojen asennus etenee Sammalvuoren varikon kohdalla ja niitä on asennettu 11 580 raidemetriä. Lisäksi on asennettu 34 vaihdetta. Muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen rakennustöiden ja asennusten etenemistä asemilla ja ratalinjalla pääset seuraamaan verkossa.

Meidän piti rakentaa maailman turvallisin metro, ja sellainen se on

Länsimetrosta löytyy monia maailmalla harvinaisia paloturvallisuuden ratkaisuja. Metroa rakennetaan viranomaisvaatimusten mukaan, jotka varmistavat, että metrosta tulee kansainvälisessä mittakaavassa hyvin turvallinen.

Kun Juha-Pekka Laaksonen lopetti luentonsa Kööpenhaminassa syyskuussa 2014, yleisö odotti ensin hiljaisuuden vallassa. Laaksonen oli kertonut kansainvälisille kollegoilleen länsimetron paloturvallisuudesta. Hän on työskennellyt länsimetron ensimmäisessä vaiheessa vastaavana paloteknisenä suunnittelijana ja toisessa vaiheessa paloteknisten toteutussuunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana.

– Mietin, että mitähän nyt. Mutta ensimmäinen kommentti oli, että miten teillä voi olla siellä kaikki mahdolliset turvallisuusvempeleet, mitä on keksitty, Laaksonen kertoo.

Länsimetrossa on tosiaan paloturvallisuusratkaisuja, joita ei muualta löydy. Jo materiaalit on valittu niin, etteivät ne syty helposti. Kehitysvaiheessa junista otettiin koepaloja, joita testattiin VTT:n laboratoriossa, jotta tiedettäisiin miten ne palavat.

– Päädyimme 40 megawatin mitoituspaloon, jota vielä nostettiin myöhemmin. Erityistä oli se, että teimme kokeet itse; muualla usein tukeudutaan yleisiin tutkimustuloksiin. Maailmalla on paljon metroja, joiden mitoitus perustuu vain 5–10 MW:n paloon, Laaksonen sanoo.

Evakuointihissit maailman ensimmäisiä

Kun länsimetrossa havaitaan palo, hälytys käynnistyy automaattisesti. Se välittyy hätäkeskukseen, joka välittää sen pelastuslaitokselle. Yleisölle kerrotaan ensin, että palohälytys on lauennut – ja sitten kehotetaan käyttämään lähintä uloskäyntiä. Automaattiset kuulutukset nopeuttavat poistumista.

– Kuulutusjärjestelmä on poikkeuksellisen laaja, sanoo Laaksonen.

Hälytyksen jälkeen alaspäin johtavat liukuportaat pysähtyvät ja ylöspäin vievät jatkavat kulkuaan. Liikuntarajoitteisia varten jokaiselta metroasemalta löytyy palonkestävät evakuointihissit.

– Missään muualla ei tällaisia evakuointihissejä ole, sanoo Laaksonen.

Turvallisesti tunnelista pois

Tulipalon sattuessa metro yleensä ajaa seuraavalle asemalle. Jos juna kuitenkin jää tunneliin, on poistuminen silti tehty mahdollisimman helpoksi. Junan lattianrajasta on noin 1,1 metrin matka raidetasolle. Länsimetroon on kuitenkin rakennettu poistumistaso, joka sijaitsee 20–30 cm:n korkeudella junan lattiasta. Junasta on helppo astua ulos tunnelissakin.

– Tällaiset poistumistasot ovat harvassa. Meillä se on poikkeuksellisen leveä, 1,2 metriä. Kööpenhaminassa ja Amsterdamissa kulkutila junan vieressä on vain 70 cm, eikä sitä ole korotettu kuten länsimetrossa, Laaksonen sanoo.

Monissa vanhemmissa metroissa metrojunat kulkevat vierekkäin samassa tunnelissa. Länsimetrossa ne on erotettu erillisiin tunneleihin, joten palo saadaan eristettyä aina vain toiseen. Matkustajat pääsevät kuitenkin siirtymään turvaan viereiseen tunneliin palo-oven kautta, joka sulkeutuu perässä.

– Länsimetron tunneliverkoston katkaisevat palo-ovet ovat harvinaisia. Itse palon lisäksi ne rajoittavat myös esimerkiksi myrkyllisten kaasujen leviämistä, Laaksonen sanoo.

Yhdystunneleita on rakennettu tunnelien välille noin 150 metrin välein – kun esimerkiksi Lontoon uudessa maanalaisessa junajärjestelmässä niitä on 500 metrin välein.

– 150 metrin väli perustuu tietokoneella tehtyihin simulointeihin. Sillä välillä tunnelista ehtii hyvin pois, vaikka tulipalo olisi voimakas ja metro täynnä ihmisiä, sanoo Laaksonen.

Yhdystunneleita on tunnelissa noin 150 metrin välein. Kuvan yhdystunneli on Finnoon ja Kaitaan välillä. Kuva: M.Wirman

Tunnelista voi poistua myös asemien välille rakennettujen pystykuilujen kautta.

Palo-osastointi ja sprinklerijärjestelmä täydentävät toisiaan

Metroasemat on rakennettu usein kauppakeskusten yhteyteen, mutta metroon liittyvät tilat on suojattu hyvin tulipalolta. Junapalossa savu ei pääse laituriosastoa ylemmäs, koska sitä imetään pois liukuportaiden ulkopuolelta ja palo-ovet estävät savun pääsyn liukuportaisiin. Jos savuhaituva livahtaakin oven ohi, on liukuportaissa tehostettu savunpoisto.

Kaikissa länsimetron asemien tiloissa on automaattinen sammutusjärjestelmä. Se sitoo lämpöä nopeasti, ja palo voi sammua jo ennen palokunnan ehtimistä paikalle. Myös automaattinen savunpoisto poistaa samalla lämpöä.

– Tunneleissa meillä on kuusinkertainen savunpoisto esimerkiksi Lontoon uuteen Crossrailiin verrattuna, Laaksonen sanoo.

Ruotsalaiset ottivat oppia

Kun palokunta saapuu paikalle, on heidän ajoneuvoilleen varattu tilaa. He pääsevät kulkemaan omia kulkureittejään asemalle ja tunneliin, ja palokunnalle on varattu omia vesi- ja sähköpisteitä. Sammutusvettä suihkuaa komeat 2 400 litraa minuutissa. Tämäkin on kansainvälisesti huippuluokkaa, maailman metroissa vastaava lukema on yleensä 1 000– 1 900 litraa.

Palokunnalle on varattu omia vesi- ja sähköpisteitä. Sammutusvettä suihkuaa komeat 2 400 litraa minuutissa. Kuvassa on palovesiventtiileitä. Kuva: M.Wirman.

Alhaalla pelastushenkilökunta saa yhteyden toisiinsa radion tai palokunnan käyttöön varatun lankapuhelimen avulla. Asemien molemmista päistä löytyvät kiskokärryt, joiden avulla raskaita varusteita ja potilaita voidaan kuljettaa radalla.

– Meidän piti rakentaa maailman turvallisin metro, ja sellainen se on, kun tarkastellaan länsimetroa kokonaisuutena. Meillä on niin paljon toisiaan varmistavia järjestelmiä. Tukholman metrolaajennuksen tekijätkin ovat käyneet ottamassa meiltä oppia useampaan otteeseen, Laaksonen sanoo.

Teksti: Saija Räsänen

Artikkeli on julkaistu myös Länsimetro 1/2017-lehdessä. Lehti on luettavissa myös verkossa. 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 28.1.2021

Projektijohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ja kustannusseurannan tilannekatsauksen tilannehuoneen seurantanäkymän kautta. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman riskiarvioidun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Projektijohtaja esitteli myös 2020 rakentamisen vuosikatsauksen. Edistymää vuoden aikana n. 40 prosenttia, rahaa käytetiin 220 miljoonaa euroa, työtä tehtiin 1,76 miljoonaa tuntia. Keskeisiä tapahtumia Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisessa vuonna 2020: varikko valmistui ja vastaanotettiin​, koronaepidemia sekoitti normaalit työskentelytavat​, asemien ja ratalinjan rakennustyöt yli 90 % valmiit, talotekniikkatyöt ovat hyvin pitkällä, radan rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2020, rataa rakennettu 9,6 km, asetinlaiteurakan työt käynnistyivät marraskuussa​, sähköt ja tietoliikenneyhteydet saatavilla koko hankkeen alueella​, hissit ja liukuportaat on pääosin asennettu​, palorullaovet ja –liukuovet on asennettu​. Lisätietoja rakentamisesta ja sen vaiheista: www.lansimetro.fi/rakentaminen

Toimitusjohtaja esitteli rakentamisen riskikatsauksen.

Länsimetro Oy:n kiinteistö- ja infrajohtaja esitteli Länsimetro Oy:n omistaman osuuden Ruoholahti-Matinkylä vuosikatsauksen 2020 sekä Länsimetro Ruoholahti-Matinkylä Q4-raportin ja HKL:n Länsimetro Oy:lle tekemän raportoinnin. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä. Keskeisiä tapahtumia 2020 olivat mm. Matinkylän läntinen sisäänkäynnin valmistuminen ja avaaminen yleisölle lokakuussa 2020​ ja Urheilupuiston itäisen sisäänkäynnin valmistuminen ja avaaminen yleisölle helmikuussa 2020, Koivusaaren lattiakorjauksen valmistuminen aikataulussa kesällä 2020 ja Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuuden urakoiden takuutarkastukset. Lisätietoja toiminnasta saatavilla keväällä 2021 julkaistavasta toimintakertomuksesta.

Toimitusjohtaja esitteli Länsimetron omistaman osuuden käyttö- ja omaisuusriskien katsauksen Q4 ja vuosikatsauksen 2020.

Hallitus valtuutti talousjohtajan tekemään sopimuksen korkeintaan 24 miljoonan euron kassalainasta korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi Espoon kaupungin kanssa. Kassalaina tarvitaan, koska valtionavustusten käsittely valtiolla vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna käsittely on viivästynyt. Käsittelyn venyessä tarvitaan välirahoitusta.

Toimitusjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen koronatilannetta.

Kivenlahden aseman Skanskan työmaalla todettu useita koronatartuntoja 15.1. jälkeen. Projektinjohtourakoitsija sulki työmaan 25.1. koronatartuntojen määrän kasvaessa. Muilla työmailla tilanne rauhallinen.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kustannusseurannan. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman kustannusarvion mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 18.2.2021.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Ratalinjan metrotyömaa voitti Turvallisin metrotyömaa -kilpailun

Turvallisin metrotyömaa -kilpailu on Länsimetron oma työturvallisuuskilpailu, jossa kannustetaan ennaltaehkäisevään työhön ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Turvallisin metrotyömaa -kilpailun voitti Länsimetron Ratalinjan metrotyömaa, jossa projektinjohtourakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Ratalinjan urakassa rakennetaan seitsemän kilometrin pituinen ratalinja, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia.  Länsimetron omassa turvallisuuskilpailussa palkitaan käynnissä olevien metrourakoiden turvallisiin työmaa. Palkinto jaetaan puolivuosittain. Ratalinja voitti palkinnon ajalta 1.7.-31.12.2020. Rakennuttajana Länsimetro haluaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja kannustaa urakoitsijoita, aliurakoitsijoita, rakennuttajan edustajia, suunnittelijoita ja kaikkia rakennuskohteissa työskenteleviä kehittämään turvallisuuskulttuuria ja pyrkimään kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta.

– Kiitos kuuluu kaikille hankkeen osapuolille ja taustajoukoille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi, kiittävät ratalinjan urakassa työmaapäällikkönä työskentelevä ja turvallisuudesta vastaava Jussi Loikkanen ja turvallisuusvastaavan varahenkilön toimiva projektipäällikkö Sami Eskelinen.

Menestys Turvallisin metrotyömaa -kilpailussa tuli ratalinjalle yllätyksenä, sillä työmaalla ei ole tehty viime vuoden aikana isoja muutoksia turvallisuustoiminnassa lukuun ottamatta koronapandemian aiheuttamia toimia.

– Kiireisen syksyn ja alkutalven vuoksi turvallisuuskilpailu ei ole ollut päällimmäisenä mielessä.  Vuosi 2020 oli työmaalla haastava, kun koronan uhatessa saatoimme loppuun varsinaisia asennus- ja rakennustöitä sekä aloitimme käyttöönottoa yhteistyössä järjestelmäsivu-urakoiden kanssa. Myös päällysrakenneurakan työt alkoivat ratalinjan työmaalla. Ratalinjan työmaalla on siis riittänyt toimintaa. Koronan torjuntaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Länsimetron ja GRK:n kanssa. Koronan vaikutukset ovat jääneet työmaalla vähäisiksi, turvallisuudesta vastaavat Loikkanen ja Eskelinen kuvaavat ratalinjan vuotta 2020.  Voit lukea lisää toimista koronan leviämisen estämiseksi ”Länsimetro suosittelee kasvomaskien käyttöä myös tauoilla”.

Ratalinjan urakassa rakennetaan seitsemän kilometrin pituinen ratalinja, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia. Ratalinjan metrotyömaallaprojektinjohtourakoitsijana toimii GRK Infra Oy.

Turvallisuuden näkökulmasta Loikkanen ja Eskelinen näkevät ratalinjan työmaan haasteeksi työmaa-alueen laajuuden ja lukuisat työvaiheet, joita on tehty samanaikaisesti koko työmaalla.  Tilojen valmistumisen myötä liikkuminen sekä siisteyden ja järjestyksen ylläpito työkohteissa on helpottunut. Nämä ovat osaltaan mahdollistaneet entistäkin turvallisemman työskentely-ympäristön.

Turvallisuus kehittynyt myönteisesti kaikilla metrotyömailla

– Länsimetro kannustaa rakennuskohteita Turvallisin metrotyömaa -kilpailun myötä kiinnittämään turvallisuuteen huomiota jo ennakolta ja tekemään korjaavia toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Kaikilla metrotyömailla turvallisuus on kehittynyt myönteisesti edelliseltä kilpailukierrokselta, kertoo Länsimetro Oy:n turvallisuuspäällikkö Susanna Laukkanen kilpailusta.

Kilpailussa huomioidaan turvallisuuden kuusi eri osa-aluetta, jotka ovat MVR-/TR-mittarit*, toimenpiteisiin johtaneet turvallisuushavainnot, läheltä piti-tilanteet, onnettomuustapahtumat, ympäristövahingot sekä omaisuusvahingot. Ratalinja pärjäsi hyvin kullakin osa-alueella.  Kilpailussa pärjäsivät hyvin myös Espoonlahti, Kivenlahti ja Sammalvuoren varikko. Ratalinjan lisäksi Sammalvuoren varikolla ja Kivenlahden metrotyömaalla ei sattunut yhtään henkilövahinkoon johtanutta tapaturmaa. Espoonlahden metrotyömaa teki korkean määrän toimenpiteisiin johtaneita turvallisuushavaintoja ja sai parhaat pisteet TR-mittauksessa.

 

*MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. TR-mittari on puolestaan talonrakennustyömaan turvallisuuden mittausmenetelmä. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.