Länsimetron hankinnat käynnissä – rakennusurakat kilpailutettu lokakuuhun mennessä

Vuosi 2018 on länsimetro-projektissa hankintojen aikaa. Projektissa kilpailutetaan urakoitsijat viidelle metroasemalle, ratalinjalle ja yhteensä 24 sivu-urakkaan.

”Kevään aikana tarjoukset saadaan ratalinjasta sekä Soukan ja Kivenlahden asemista. Kaikkien asemien kilpailutukset on tehty lokakuuhun mennessä, mutta viimeisiä sivu-urakoita kilpailutetaan vielä vuoden 2019 keväällä”, sanoo tuotantojohtaja Aku Kallio.

Rakentamisen hankinnat voidaan aloittaa, kun louhinnat on saatu päätökseen ja rakentamisen suunnittelu on edennyt tarpeeksi pitkälle. Kaitaan ja Soukan asemien louhinnat ovatkin jo valmistuneet, lopuilla asemilla louhintoja viimeistellään.

Asemaurakat hankitaan neuvottelumenetelmällä – siinä urakoitsijat lähettävät alustavan hankintailmoituksen jälkeen osallistumishakemukset, joita arvioidaan asetettujen vaatimusten mukaan. Tämän jälkeen urakoitsijoiden kanssa neuvotellaan, ja he voivat esittää kehitysideoita, joiden pohjalta tarjouspyyntöä tarpeen mukaan täydennetään. Vasta neuvottelujen jälkeen tarjouspyyntö muotoutuu lopulliseksi tarjouspyynnöksi.

Sivu-urakoiden kohdalla käytetään pääsääntöisesti rajoitettua hankintamenettelyä, johon ei sisälly erillistä neuvotteluvaihetta urakoitsijan kanssa. Sivu-urakat ovat pääasiassa erilaisia teknisiä järjestelmiä ja laitteita, kuten hissejä ja liukuportaita, jotka toteutetaan samanlaisilla perusratkaisuilla koko länsimetron kakkosvaiheen alueella. Ensimmäisinä hankitaan pitkää valmistus- tai toimitusaikaa vaativat toimitukset.

Lähtökohtana länsimetron rakentamisessa on hankinnoista alkaen laadukas lopputulos. Rakennusurakoiden hankinnoissa painotetaan laatua 30 prosentin ja hintaa 70 prosentin verran.

”Haluamme saada mukaan osaavia ja luotettavia toimijoita. Tarjoajilta on löydyttävä riittävästi resursseja sekä kokemusta vastaavista urakoista tai toimituksista. Lisäksi tarjoajien on oltava taloudellisesti vakaita”, hankintainsinööri Samuli Silvast sanoo.

Hankintastrategia on nyt kokonaisuudessaan erilainen kuin länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuudella. Suurin muutos on se, että rakennustöiden osalta yksikköhintaurakoista on siirrytty projektinjohto- eli PJU-urakoihin, joissa vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen urakoitsijoiden kanssa korostuvat.

”Hankintojen vuorovaikutuspalaverikäytäntö aloitettiin jo viime vuoden puolella markkinavuoropuheluilla. Kuulemme alan toimijoita ja keräämme markkinoilta viimeistä tietoa jo ennen kuin julkaisimme hankintailmoituksia, haimme aktiivisesti vuorovaikutusta, ajatuksia ja tietämystä urakoitsijoilta. Tätä ajatusta jatkaa valittu toteutusmuoto, sillä projektinjohtourakoinnissa tehdään töitä yhdessä. Yhdessä työskentelemällä big room-hengessä työstämällä ja kehittämällä suunnitelmia ja hyödynnämme urakoitsijan asiantuntemusta alusta alkaen”, Kallio sanoo.

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 26.4.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 26.4.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle liikenteen aloittamista varten 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 23.5.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Metro Kivenlahteen – kysyttävää rakentamisesta? Tervetuloa Soukan kirjastolle 21.5.

Onko sinulla kysymyksiä metron rakentamisesta Matinkylästä Kivenlahteen? Seuraava hankkeemme keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 21.5.2018 Soukan kirjastolla (Soukantie 4) klo 16-18.

Voit lähettää meille jo etukäteen rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, joihin vastaamme paikan päällä. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen viestinta(at)lansimetro.fi.

Matinkylä-Kivenlahti – osuuden louhinnat ovat loppusuoralla. Kakkosvaiheen rakennusurakoiden hankinnat käynnistyvät vaiheittain keväällä ja kesällä, ja asemien ja radan rakennusurakat alkavat vuoden 2018 aikana. Sammalvuoren varikolla  louhinnasta rakentamiseen siirryttiin jo kesällä 2017.

Lämpimästi tervetuloa kysymään ja keskustelemaan!

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Länsimetron kakkosvaihetta rakennetaan vahvistetulla organisaatiolla ja uudistetuilla toimintatavoilla – rakennusurakoiden kilpailutus käynnissä

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen on siirtymässä louhintavaiheesta rakennusvaiheeseen.  Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Länsimetro-projektin kakkosvaihetta rakennetaan vahvalla tilaajan organisaatiolla ja uudistetuilla toimintatavoilla. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Rakennusurakoita on kuusi; viisi asemaurakkaa ja koko ratalinjan rakennusurakka. Sammalvuoren varikolla on louhinnoista jo siirrytty rakentamiseen.  Rakennusurakoiden suuruusluokka vaihtelee välillä 40 -60 miljoonaa. Projektijohtourakoiden lisäksi hankkeessa kilpailutetaan 24 sivu-urakkaa, joiden koko vaihtelee miljoonasta reiluun 10 miljoonaan.

Rakentava organisaatio muutti keväällä 2017 yhteisiin tiloihin Espoon Olariin. Saman katon alle on koottu hankkeen keskeiset toimijat ja vahvistettu organisaatio: viranomaistahot, suunnittelu, rakentaminen, talous, laatu- ja riskienhallinta sekä edustajat operaattori HKL:ltä, pelastuslaitokselta ja Espoon kaupungilta.

Kakkosvaiheen projektiorganisaation kokoamisessa on toimitusjohtaja Ville Saksin johdolla otettu huomioon tarkkaan ykkösvaiheen rakentamisesta saatu kokemus.

– Länsimetro on jopa Euroopan mittakaavassa todella suuri hanke, jossa yhdistyvät infrarakentaminen, talonrakennus, talotekniikan osaaminen ja automaatio. Olemme viime vuoden aikana muuttaneet toimintamallia big room-työskentelyyn. Tässä mallissa työntekijät toimivat samassa tilassa ja työ on järjestetty siten, että tieto liikkuu reaaliajassa ja päätöksenteko on nopeaa. Olemme myös vahvistaneet omistajaorganisaatiota eli Länsimetro Oy:tä mm. taloushallinnon, laadun- ja riskienhallinnan alueilla, toteaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Parasta toteuttamiseen soveltuvaa urakkamuotoa on selvitetty yhteisesti vuorovaikutuskeskusteluissa useiden urakoitsijoiden kanssa. Rakennusurakat tullaan toteuttamaan projektinjohtourakoina, joissa tilaaja ja toteuttaja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tämä urakkamuoto sopii erityisen hyvin isoihin ja monimutkaisiin hankkeisiin, joita erityisesti metroasemat ovat. Tavoitteena on, että kaikki projektinjohtourakat on kilpailutettu lokakuuhun 2018 mennessä ja kunkin kohteen rakennusurakat ovat käynnissä kuluvan vuoden aikana.

Osuudelle on tulossa viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakentuu maanalainen metrovarikko metroliikennettä operoivan HKL:n tarpeisiin.

Lisätietoa:
Länsimetro, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Soukan uutta kohdepäällikköä kiinnostavat hankkeet, jotka tulevat vastaan kerran elämässä

Soukan kohdeorganisaatioon on nimetty uusi kohdepäällikkö, Kimmo Hirvonen. Kohdepäällikkö ohjaa aseman rakennuttamista, pitää yhteyttä suunnittelun ja urakoitsijoiden suuntaan sekä valvoo urakoitsijoiden toimintaa.

”Kokonaisuuden hallinta ja ohjaus on tässä roolissa tärkeää”, Hirvonen sanoo.

Hirvonen on työskennellyt aiemmin mm. Valmet Oyj:n ja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n palveluksessa toimitilarakentamisen ja teollisuushankkeiden parista. Hänellä on ulkomaan kokemusta Uruguaysta ja Portugalista, jossa hän oli mukana rakennuttamassa sellutehtaita, sekä Hollannista, Tsekistä ja Tanskasta voimalaitosprojekteista. Kotimaassa Hirvonen on työskennellyt mm. Äänekosken biotuotetehtaan parissa sekä useissa toimitilahankkeissa pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla.

”Metron kaltaista projektia ei satu monta kertaa uralla vastaan, joten totta kai tartuin kiinnostuneena tähän tilaisuuteen. Olen yleensäkin ollut kiinnostunut ’kerran elämässä’ – hankkeista, myös sellutehtaan rakentaminen Uruguayhan oli vastaavanlainen kokemus”, Hirvonen sanoo.

Kimmo Hirvonen