Uutiset

Finnoon työmaalla huomioidaan lintujen pesintäaika – poraustöitä voidaan jatkaa kesällä

Länsimetro ottaa töissään huomioon lintujen vuotuisen pesimäajan. Finnoon metrotyömaan Suomenlahdentien kuilu sijaitsee lähellä lintujen pesimäpaikkana toimivaa kosteikkoa, joten paikan päällä teetettiin melumittaukset, joiden tarkoituksena oli selvittää, millaisia töitä voidaan jatkaa pesinnän häiriintymättä. Tarkoituksena oli varmistaa, ettei töistä aiheudu lintukosteikolle asemakaavamääräyksessä kiellettyä erittäin häiritsevää melua.

Mittauksia tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta Suomenojan lintualtaiden pohjoisosissa, ja niissä selvisi, että työmaalla tehtävin järjestelyin ankkurointi- ja pulttiporausta sekä maankaivutöitä voidaan jatkaa myös kesän ajan. Työt tehdään meluvaimennuselementein ympäröidyssä pystykuilussa noin 4,5–10 metriä maanpinnan alapuolella.

”Kosteikon puolella poraus lisäsi mittausten mukaan taustamelua jonkin verran, joten siirrämme poraukseen energiaa tuottavan kompressorin suojaisampaan paikkaan meluaidan taa ja rakennamme vaneriseinän kompressorin taakse. Näin ankkuri- ja pulttiporauksia voidaan jatkaa myös kesällä”, sanoo Finnoon työmaan valvoja Tuomo Orpana.

Maan alla tehtävää tunnelilouhintaa on voitu jatkaa koko ajan normaalisti, ja se jatkuu kesälläkin. Maanpäällinen avolouhinta sen sijaan on pannassa pesimäajan päättymiseen, 15.8. saakka.

Mittauksissa todettiin myös, että työmaan melu on luonteeltaan tasaista, eikä siten häiritse lintuja samoin kuin iskumaiset äänet, jotka saisivat linnut lähtemään lentoon ja häiritsisivät pesintää.

Lisätietoja:

Finnoon työmaan päivystävä puhelin: 050 421 3344

Lasse Kämpe, ympäristötarkastaja, Espoon ympäristökeskus: 043 824 6048

Länsimetron palautepuhelin: 050 377 3700

Kaitaan aseman ensimmäisen sisäänkäynnin louhinta alkaa

Kaitaan metrotyömaalla tehtiin historiallinen räjäytys 20.4., kun maanpinnalta puhkaistiin ensimmäinen läpikulkureikä metron maanalaiseen asemahalliin.

Tähän mennessä Kaitaan ratalinjasta ja asemasta on jo louhittu yhteensä 73,8 prosenttia. Lisäksi on louhittu yksi pystykuilu ja työtunneleita. Nyt alkoi kuitenkin ensimmäisen lopulliseen käyttöön tulevan sisäänkäynnin louhinta. Rakennusvaiheessa nyt puhkaistuun sisäänkäyntiin rakennetaan liukuportaat, jotka johtavat asemahalliin.

”Ensin puhkaisemme yhteyden asemahalliin, ja sen jälkeen lähdemme levittämään sisäänkäyntiä. Sisäänkäynnin louhinta vie noin kuukauden”, kertoo länsimetron Kaitaan työmaavalvoja Pentti Väyrynen.

Kuvissa Kaitaantien sisäänkäynnin täkkäystä ennen räjäytystä.

Länsimetron nettisivut uudistuneet

Länsimetron nettisivusto on uudistunut. Uuden sivuston rakenne on ennallaan, mutta sivuilta löytyy entistä enemmän kuvia, joita Flickr kuvapankissa onkin yli 15 000. Uusi sivusto tuo myös sosiaalisen median paremmin esille.

Olemme avanneet sivustolle Länsimetron oman blogin, jossa bloggaajina tulevat olemaan hankkeessa mukana olevat eri tahot. Blogin avaa Länsimetron toimitusjohtaja Ville Saksi.

Palautetta sivustosta voit antaa palautekanavan kautta. 

Helsingin pelastuslaitos harjoittelee Lauttasaaressa 24.4. – 27.4. – harjoitus aiheuttaa savua metroaseman lähistöllä

Helsingin kaupungin pelastuslaitos harjoittelee sammutus-, pelastus- ja ensihoitotoimintaa 24.4. – 27.4. välisenä aikana Lauttasaaren metroasemalla.  Harjoitusaika on kaikkina päivinä klo 11 – 14. Pelastusharjoitukset ovat osa länsimetron käyttöönottoa.

Harjoitusten tavoitteena on harjoitella pelastamista hyödyntäen länsimetron turvallisuusjärjestelmiä. Samalla harjoitellaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä Helsingin pelastuslaitoksen, HKL:n metrovalvomon ja poliisin sekä muiden tahojen kanssa.

Savunpoistojärjestelmien testaus ja pelastustoimien harjoittelu edellyttävät vaarattoman harjoitussavun käyttöä. Näin ollen savua esiintyy harjoituksen aikana harjoituspaikkojen läheisyydessä. Harjoituksen aikana harjoitusalueella havaituista savuhavainnoista ei tule ilmoittaa hätäkeskukseen.

Osallistuvia pelastusyksiköitä on jopa toistakymmentä, jolloin metroaseman sisäänkäyntien ja kuilujen läheisyydessä liikkuminen voi olla hankalaa. Yleisöä pyydetäänkin välttämään turhaa liikkumista alueella harjoituksen aikana.

Länsimetron asemien sisäänkäynnit sijoittuvat kauppakeskus Lauttiksen yhteyteen (Kauppaneuvoksentie 16 ja Otavantie 9 risteys) sekä Gyldénintielle.

Lisätietoja:

Palomestari Jani Pitkänen, Helsingin pelastuslaitos, puh. 050 433 6905 jani.pitkanen(at)hel.fi

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro Oy, puh. 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

 

Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta alkaa Espoonlahdessa

Länsimetron Espoonlahden työmaalla aloitetaan Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta toukokuussa 2017. Tällä hetkellä paikalla tehdään louhinnan vaatimia esilujitustöitä, ja sisäänkäynnin louhinta valmistuu lokakuussa 2017.

Maanpinnalla saman sisäänkäynnin työmaa-alueella on käynnissä myös kauppakeskus Lippulaivan töitä, joista saa tietoa osoitteesta www.lippulaiva.fi.

Kuilutyöt tulevat aiheuttamaan alkuvaiheessaan satunnaista työmaaliikennettä, joka suuntautuu työmaalta Ulappakadulle päin ja sieltä kohti Kivenlahdenväylää.

Länsimetro louhii myös Lippulaiva-kauppakeskuksen alla sijaitsevaa Espoonlahden metroasemaa sekä tunneliverkostoa Kivenlahteen päin. Yhteensä tunneleista on louhittu tällä hetkellä Espoonlahdessa 72,9 prosenttia, ja kokonaisuudessaan tunnelit lujituksineen valmistuvat Espoonlahden osalta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Länsimetron seurantapalvelusta (seuranta.lansimetro.fi) voi tarkastaa louhintojen etenemisen.  Jo louhitut tunnelit on kuvattu vihreällä värillä.

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Tekniikantie 13-15 ennallistetaan

Länsimetron työmaa-alue on poistunut Otaniemestä, ja siksi YPR-Yleinen Pohjarakennus Oy tekee osoitteissa Tekniikantie 13 – 15 alueen ennallistamistöitä. Työt pyritään saamaan valmiiksi toukokuun aikana. Työ tapahtuu pääosin liikenneväylien ulkopuolella.

Uuden kevyen liikenteen väylän linjaus muuttuu hieman vanhasta. Alueella joudutaan poistamaan kalliota kiilaamalla, ja kallion porauksesta aiheutuu melua.

Kiilaustyö ajoittuu 24.4 – 10.5 väliselle ajalle, ja töitä tehdään klo 8:00–16:00.

Turvallisuus ja jalankulku:

  • Kaivannot suojataan aidoilla.
  • Jalankulkuyhteys Tekniikantiellä säilyy, mutta reitti saattaa hieman vaihdella.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Ari-Pekka Valio, työnjohtaja, YPR Yleinen Pohjarakennus Oy: 050 5425553, ari-pekka.valio@ypr.fi

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 13.4.

Länsimetro Oy:n hallitukselle esiteltiin 13.4. kokouksessa länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä käyttöönoton tilannekatsaus. Tällä hetkellä hankkeessa keskitytään testausten ohella paloteknisiin viimeistelyihin, jotka edeltävät pelastuslaitosten erityisiä palotarkastuksia sekä Helsingin ja Espoon rakennusvalvonnan vastaanottotarkastuksia. Tämän jälkeen rata ja asemat voidaan luovuttaa HKL:lle.

Hallitukselle esitettiin HKL-Länsimetro yhteistyösopimuksen työryhmien kokoonpano.  Ohjausryhmässä toimivat Ville Saksi, Länsimetro Oy, (puheenjohtaja), Arja Hyppänen, Espoo, Ville Lehmuskoski, HKL ja Yrjö Judström, HKL (ohjausryhmän sihteeri). Ryhmä koordinoi HKL:n ja Länsimetron yhteistyötä metroliikenteen alkaessa.

Hallitukselle esiteltiin yhtiön talousseurannan toimintamallia. Talousseurannassa tullaan uuden talousjohtajan Matias Johanssonin johdolla keskittymään erityisesti ajantasaisuuteen ja raportoinnin luotettavuuteen.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle hankkeen johtamisen kehittämistä ja rekrytointien etenemistä.

Hallitus päätti perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein.

Hallituksen seuraava kokous on 26.4.2017.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Pelastuslaitos harjoittelee Tapiolassa 10.4. ja 12.4. – savua aseman lähistöllä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee tulipalon sammuttamista ja henkilöpelastusta maanantaina 10.4. Tapiolan asemalla.  Harjoitus alkaa klo 9:00 ja kestää arviolta klo 16:00 saakka. Harjoituksia jatketaan myös keskiviikkona 12.4. aamupäivällä.

Pelastusharjoitukset ovat osa länsimetron käyttöönottoa. Harjoitusten tavoitteena on harjoitella pelastamista länsimetron turvallisuusjärjestelmiä hyödyntäen. Samalla harjoitellaan eri tahojen, kuten pelastuslaitoksen, HKL:n metrovalvomon sekä muun henkilöstön, ensihoidon ja poliisin yhteistoimintaa.

Savunpoistojärjestelmien testaus edellyttää savun käyttöä, ja harjoitussavu kulkeutuu väistämättä myös maan pintaan harjoituspaikkojen läheisyydessä. Savusta ei tarvitse ilmoittaa hätäkeskukseen – varsinkin, jos kohteen vieressä on jo pelastuslaitoksen ajoneuvoja.

Aamupäivällä 10.4. savua voi olla havaittavissa Tapiontorin tienoilla, koska tällöin testataan Tapiolan itäistä savunpoistokuilua. Iltapäivällä savua voi puolestaan näkyä läntisen savunpoistokuilun ympäristössä Merituulentiellä ja Urheilupuiston metroaseman suunnalla. Keskiviikkona 12.4. savua voi nähdä Kelohongantien kuilun ympäristössä.

Osallistuvia pelastusyksiköitä on harjoituksen aikana paikalla runsaasti, joten metroaseman sisäänkäyntien ja kuilujen läheisyydessä liikkuminen voi olla hankalaa. Yleisöä pyydetäänkin välttämään turhaa liikkumista alueella harjoituksen aikana.

 

Lisätietoja:

Palomestari Kalle Ristola, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh 09 8162 8699, kalle.ristola@espoo.fi

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro Oy, puh. 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Länsimetron kaapelivarkaus vaikuttaa koeajoihin – testaukset jatkuvat suunnitellusti

Länsimetrossa perjantaina 31.3. havaittua kaapelivarkauden laajuutta tutkitaan parhaillaan ja rikosilmoitus tullaan jättämään poliisille.

Kaapelivarkauden takia tälle viikolle suunnitellut HKL:n koeajot ovat peruttu. Koeajot siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Urheilupuiston, Niittykummun ja Matinkylän asemien ja ratalinjan testaukset sen sijaan jatkuvat suunnitellusti.

– Tällä hetkellä asemilla ja radalla testataan eri järjestelmiä. Kaapelivarkaus jo rakennetusta radan järjestelmästä paljastui omien tarkastusten yhteydessä. Kaapelivarkaus vaikuttaa suoraan koeajoihin ja sitä kautta käyttöönoton töihin, kertoo toimitusjohtaja Ville Saksi Länsimetro Oy:stä.

Koeajoja on ajettu joka toisella viikolla. Koeajojen aikana radalla ei voida tehdä muita töitä tai esimerkiksi testata järjestelmien toimintaa tulipalotilanteessa, jolloin radan sprinklerit aktivoidaan ja järjestelmien toimintaa testataan.

– Osa testeistä ja käynnissä olevista töistä on sellaisia, että niitä ei voi tehdä koeajojen aikana. Testeissä havaittuja puutteita korjataan kaiken aikaa. Varkauden takia töitä pitää aikatauluttaa uudelleen. Tavoitteena on varmistaa metron käyttövarmuus liikenteen alkaessa, Saksi jatkaa.

Lisätietoja:

Ville Saksi, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy: 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Satu Linkola, viestintäjohtaja, Länsimetro Oy: 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Matias Johansson talousjohtajaksi

Matias Johansson on aloittanut Länsimetro Oy:n talousjohtajana. Matias vastaa Länsimetron rahoituksesta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä yhteyksistä rahoittajiin. Tärkeä osa tehtävää tulee olemaan kustannusohjauksen kehittäminen länsimetron toisella vaiheella Matinkylästä Kivenlahteen.

– Talousjohtajan tehtävänä on parantaa merkittävästi länsimetron talouden seurantaa ja raportointia omistajille. Tavoitteena on myös lisätä kustannusseurannan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Länsimetroa rakentavaa organisaatiota on alkuvuodesta vahvistettu seitsemällä asiantuntijalla. Kakkosvaiheen projektiorganisaatio muuttaa toukokuussa yhteisiin tiloihin Espoon Olariin lähelle Iso Omena kauppakeskusta.

– Ykkösvaiheelta saatu keskeinen oppi on, että yhteistyötä hankkeen eri osapuolten välillä on lisättävä ja tiedonkulkua parannettava. Muutto yhteisiin tiloihin on ehkä konkreettisin asia tiedonkulun parantamiseksi. Rekrytoinneilla varmistetaan, että projektiorganisaatiolla on riittävät resurssit viedä läpi näin isoa hanketta, joka on paitsi jättimäinen infrahanke, myös erittäin vaativa automaatio- ja talotekninen hanke vaikeissa logistisissa olosuhteissa maan alla, Ville Saksi jatkaa.

Lisätietoja: Ville Saksi, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 040 823 2086,  ville.saksi(at)lansimetro.fi